Headerbild

Årsmöte och workshop

2019-01-19 i Allmänt

Idag hade vi en väldigt lyckad kick-off med workshop och årsmöte! Vi arbetade med föreningsidé och värdegrund, proffsigt vägledda av Tina från SISU.

En sammanfattning av vad vi kom fram till kommer att komma, men det var roligt att höra hur samstämmiga vi var i våra idéer kring vad vi vill att FÖR ska vara för klubb. Våra värdeord blev Fair play - Öppenhet - Respekt (FÖR), enkelt att komma ihåg!

Vid årsmötet valdes en styrelse bestående av ledamöterna Eva Ericson, Mats Ericson och Cassandra Wallgren samt suppleanten Maud Djerf, till ordförande valdes undertecknad. Valberedning blev Jennifer Carlegrim som ordförande, samt ledamöterna Hanna Salomonsson och Madeleine Carlegrim. Till revisorer valdes Per Hedqvist och Elisabeth Ljungstorp, samt Emma Stenberg som revisorssuppleant. Övriga detaljer kring årsmötet kommer att gå att läsa i årsmötesprotokollet när detta är justerat.

Loggan fastställdes till blå häst på vit bakgrund med orange hästsko. Jenny Ryderstedt samt Cassandra Wallgren kommer att arbeta vidare med den och prova lite förslag som kom upp i samband med årsmötet, så den slutgiltiga utformningen återstår att se.

Gällande lagtävlingar kommer vi ligga lite lågt under våren med sikte på att ha ett par division II-lag i höst.

Dagen avslutades med god mat och trevlig umgänge på New York Bar & Grill.

Tack alla medverkande för en toppendag!