Headerbild

Föreningen

Föreningen Östryttarna är en klubb för ridsportintresserade på alla nivåer som söker en gemenskap grundat på kamratskap och samma värderingar snarare än en fysisk plats.

Historik

Även om det hade pratats löst om att bilda en egen förening i olika sammanhang så var det först hösten 2018 som de första stegen togs mot att bilda Föreningen Östryttarna.

Vårt bildandemöte hölls den fjärde november där en interimsstyrelse valdes med sin främsta uppgift att sköta ansökan till Svenska Ridsportförbundet, samt övrig administration som behövs för en klubb.

Det första historiska årsmötet hölls 190119, då vi även hade en workshop tillsammans med SISU för att ta fram vår föreningsidé och värdegrund.

Föreningsidé

FÖR ridsportintresserade skapar vi gemenskap i träning, utbildning och tävling.
Tillsammans har vi roligt och utvecklas – ALLTID med hästens bästa i centrum,
Vi gläds åt varandras framgångar och stöttar i motgång.

Värdegrund

Fair Play
Vi hjälper och stöttar varandra och är rättvisa och ärliga. För oss betyder Fair Play även vänlig, inkluderande, föredöme, hjärtlighet, modig.

Öppenhet
Att vara ärlig, våga säga vad man tycker och tänker. Vi ska inte prata om varandra utan med varandra. Vi delar med oss och erbjuder andra delaktighet.

Respekt
Vi bemöter varandra och andra som vi själva vill bli bemötta. Alla ska få vara sig själva. Alla är lika värda.

Föreningens stadgar