Headerbild

Medlemsansökan

För att delta på våra aktiviteter eller tävla för vår klubb behöver du vara medlem. I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring och tidningen Häst&Ryttare. 

Medlemsavgifter

  • Junior 310 kr (t.o.m. det år man fyller 18 år)

  • Senior 520 kr

  • Familj 870 kr (max 3 personer skrivna på samma adress, från 4:e personen ges 50:- rabatt på junior- respektive seniorpriset)

Betalning sker genom att sätta in aktuellt belopp på plusgironummer 92 50 68-9.

Vid familjemedlemsskap ska varje medlem registrera sig med hjälp av formuläret nedan. Vid betalning vänligen ange namnen på de personer betalningen avser. 

Olycksfallsförsäkring

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Försäkringen gäller vid olyckfall som inträffar under föreningsaktiviteter, enskild ridning och träning/tävling samt under resor till och från dessa. Kostnader för läkarbesök, tandskador, ärr och utrustning (till exempel om kläder behövt klippas upp eller om ridhjälmen behöver bytas ut efter huvudskada) är exempel på vad som täcks av försäkringen.

Uppsök alltid läkare om en olycka inträffar (även om du mår bra) för att av försäkringsskäl dokumentera händelsen. Det blir också lättare att få ersättning om du i framtiden skulle drabbas av problem till följd av olyckan.

Läs mer här.

Medlemstidningen Häst&Ryttare

Som medlem i klubben får du Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst&Ryttare. Tidningen ingår i medlemsavgiften och kommer direkt hem i brevlådan. Tidningen delas ut till alla medlemmar och den är självständig och ska främja medlemmarnas intressen, inspirera och öka kunskapen om ridning, klubbarbete och hästhållning. 

Läs mer här.